Fosztogatás a Szekszárdi Közművelődési Nkft-ben?

Fosztogatás a Szekszárdi Közművelődési Nkft-ben?

2021 május 18, 11:24


A Szekszárdi Közművelődési Nkft. ellenzéki felügyelőbizottsága a továbbra is hiányos adatszolgáltatás, a szabálytalan beszerzések és forrásfelhasználás miatt a 2020-as mérlegbeszámolót sem fogadta el. A 2019-est is elutasította anno.

A szekszárdiak számára ismert, hogy 2019-ben 58 milliós veszteséggel, súlyos likviditási gondokkal, rendkívül magas, 122 millió forintos szállítói tartozással zárta a Szekszárdi Közművelődési Nkft. az évet.

2020. szeptember 22-én arról számolt be az ellenzéki képviselőkből álló felügyelőbizottság, hogy a szekszárdi önkormányzati cégek közül egyedül a jelentősen túlköltekező Közművelődési Nkft-nek kellett egy 40 milliós azonnali gyorssegélyt adni annak érdekében, hogy a cég elkerülje a felszámolást.

A felügyelőbizottság évközben néhány gazdasági eseménynél jelentős szabálytalanságok gyanúját tárta fel, még úgy is, hogy az év végén távozó könyvelőcég többszöri felszólításra sem adta át a bizonylatokat, a könyvelési dokumentációt, ami azért sokat elárul a Fideszes gazdálkodásról. A Közművelődési Nkft. kiemelt feladatai közé tartozik például a szüreti és a pünkösdi nagyrendezvények megszervezése. A feladat tényleges ellátása helyett a Griett Kft-vel kötöttek sokmilliós szerződést, hogy elvégezze helyettük a feladatot. Ezzel az állítólagos szervezési megbízással egyébként plusz költségvetési forrásra is pályáztak, amire nem került volna sor, ha dolgukkal és nem a pénzszórással foglalkoznak, de hát a sokszázezres fizetés nem volt elég ahhoz, hogy az igazgató ellássa kötelező feladatait.

Sok mindent elárul az is, hogy a Fidesz által kinevezett Zsikó Zoltán (volt) igazgató az önkormányzati előírásokat megsértve bérelt magának személygépkocsit, ráadásul az igénybevétel elszámolására semmilyen nyilvántartást nem vezetett és nem térítette meg a vélelmezett jelentős magáncélú autóhasználatot sem. Vagyis úgy használta az város pénzét, mintha a sajátja lenne, a várossal fizettette a kényelmét és a magánútjait. Egy csőd közeli önkormányzati cégnél, ahol korábban évente párszázezer forintos útiköltség merült csak fel, elfogadhatatlan pazarlás, ha az ügyvezető évi 3,7 millió forintot költ (az autóbérleti díj mellett 1,8 milliós üzemanyagköltség jelentkezett) utazgatásaira.

Mivel a hiányos adatokból a jogszerűséget nem lehetett megítélni, a FEB úgy határozott, hogy az átvilágítást végző Bodnár Ügyvédi Irodát megbízza a vitatott ügyletek kivizsgálásával, hogy fény derüljön a nyakló nélküli költekezés okaira és a felelősség kérdésére.

2020. július 31-ével Zsikó Zoltán kezdeményezte munkaviszonya közös megegyezéses megszüntetését, amit a közgyűlés nem fogadott el. A távozási szándéka bejelentése nem gátolta meg az ügyvezetőt abban, hogy a jogkörét túllépve több hatályos szolgáltatói szerződést egyoldalúan úgy módosítson, hogy kizárólag a szállítók érdekeit szolgálja és ne a vezetése alatt álló önkormányzati cégét. Ezek jogi felülvizsgálatát szintén előírta a felügyelőbizottság.

2020. szeptember végén került menesztésre az ügyvezető, aki menesztéséig akadályozta az átvilágítók munkakezdését is. Nem is csoda, hiszen az átvilágítás olyan szabálytalanságokat tárt fel, ami jelentős adósságba taszította az általa vezetett céget. Tény, hogy a nagyrendezvényekre biztosított, mintegy 70 millió forintos önkormányzati támogatást ugyan szabálytalanul, de jórészt adósságrendezésre fordította, ami megmentette a társaságot a pénzügyi összeomlástól, viszont meghiúsította a vezető váltáskor elvárható, szokásos átadás-átvételi eljárást is. A határozott időre kinevezett új ügyvezető megkezdte a feltárt szabálytalanságok felszámolását és pozitív eredménnyel tudta átadni a céget a jelenlegi ügyvezetőnek, Berlinger Attilának.

A kormányoldal támogatói közül sokan hangulatkeltésnek nevezték a Közművelődési Nkft. körül kavargó eseményeket, ám a tények és számok azt igazolták vissza, mint a többi átvilágított önkormányzati cégnél. A Fidesz által pozícióba emelt emberek kifizetőhelynek használták az önkormányzati cégeket. Nem érdekelte őket, hogy mekkora kárt okoznak a városnak, csak a személyes érdekeik voltak fontosak számukra.

A legmegdöbbentőbb, hogy Zaják Rita ellenzéki listáról bejutott képviselő kilépett az ellenzéki frakcióból, hogy a Fideszes holdudvarhoz csatlakozhasson. Természetesen soha nem a párttal van a probléma, hanem a pártot megszemélyesítő emberekkel. Ha egy párt helyi emberei gátlástalanul fosztogatják városukat, akkor nincs az a városáért aggódó és gondolkodni képes választó, aki a fosztogatókhoz történő átállást nemes tettnek, vagy felelős politikai gondolkodásnak tekintené. Zaják asszonyság tettével elvette a várostól azt a lehetőséget, hogy a fosztogatások felderítésre kerüljenek, hiszen árulásával megszűnt az ellenzéki többség.