Köztörvényes bűnszervezet a magyar politikában

Köztörvényes bűnszervezet a magyar politikában

2021 augusztus 15, 05:39


A Fidesz-t a Kádár-rendszerrel elégedetlen, de abban már valamilyen politikai szerepet vállaló, liberális főiskolás-egyetemista fiatalok hozták létre az 1980-as évek végén. A kezdetekkor a szabad gondolatok széles spektrumát jelentő eszmerendszer jellemezte őket, melyek közös vonása, hogy az egyén szabadságát jelölik meg mint legfontosabb politikai célt, mára azonban a pártból köztörvényes bűnszervezetté vált szekta lett.

A Fidesz megalakulásától kezdve többször fordított egyet a köpönyegén és eldobva korábbi meggyőződéseit az éppen sikeresnek tűnő elveket vallotta magáénak. Úgy forgott a politikában, mint egy szélkakas. A vezetőség kereste a megoldást egy olyan pártidentitás és működés meghatározására, mellyel évekre, vagy örökre bebetonozhatják a pártot, ha kormányra kerülnek. A keresés meghozta eredményét, rátaláltak a szcientológiai egyház alapelveire, működési leírására. A vezetőség magáévá tette az eszmerendszert, de a közvélemény felé egy keresztény értékeket követő párt képét vetítették. Az új vezérelv természetesen csak a belső körök tudása lett, ez alapján a vezérelv alapján irányították a pártot és törtettek céljuk felé.

A szcientológia egyház, mint biznisz szekta hitvallásának legfontosabb alapeleme a hatalom- és nyereségszerzés. Ez a haszonelvű, pragmatikus elgondolás azt vallja: ami nem válik az én személyes javamra, arra nincs szükség (pl. oktatás, egészségügy, kultúra, munkanélküliség, nyugdíjasok). Tanaik szerint arra kell nevelni az iskolákban, hogy ne kérdezz, és ne gondolkodj. A Fidesz vezérkar ezt teljesen magáévá tette. Csak a hatalom és zsákmányszerzés lett a céljuk, tagjaikat, szavazó táborukat arra nevelték, hogy ne gondolkodjanak, ne kérdezzenek, fenntartás nélkül fogadjanak el mindent a vezetéstől, mint felső hatalomtól.

Csak a pénzre hajtó lelkileg és fizikailag is elnyomó zsarnoki szervezetet építettek.
Az alsóbb szintekkel a stílus arrogáns, kioktató, lekezelő. (Nem kérdez, nem pofázik, kussol! Hazamegy, végrehajt!) Az is elvárás a tagoktól, hogy törekedjenek társaik és környezetük átfogó ellenőrzésére. Magas szintre fejlesztették a felső szinteken lévőknek való hízelgést, a vezető így vált a nagy vezetővé, akinek tudása, képességei mindenek felett áll, amit mond, tesz, amire utasít, az megkérdőjelezhetetlen.

A Fidesz táborban a pénzt egyfajta jutalomként értelmezik, amellyel a gazdag emberek azért vannak bőségesen ellátva, mert megérdemlik, mert érzelmileg, értelmileg magas szinten vannak. Ezzel szemben a szegény embereknél éppen ellenkezőleg van, azért nincs pénzük, mert nem jól gondolkodnak, nem jól éreznek, nem a megfelelő szinten vannak. A szegény emberre szükség van, mert félelemben, kilátástalanságban lehet tartani és megfelelő kommunikációval fenn lehet benne tartani a reményt, hogy a nagy vezető segít, a nagy vezető megvéd, a nagy vezető mindig tudja mit kell tenni, ezért a nagy vezető és pártja a legalkalmasabb az ország irányítására, vagyis a szavazó hajlandósága irányítható, befolyásolható.

Példaként azt hozzák fel, ha a világ összes pénzét egy kupacba hordanák össze, akkor piramis méretű lenne és ez csupán töredéke a vagyonnak, hiszen a legtöbb esetben nem használnak papírpénzt. Ostoba, aki mégsem részesedik belőle. Ezt anno Lázár János nyilvánosan is kimondta: "Akinek nincs semmije, az annyit is ér." A pénzt a gazdagok jutalmazási eszközének tartják, a szegény embert pedig negatívan ítélik meg, úgy vélik a negativitását erősítik meg az ingyen pénzzel. Másrészt, miért adnának nekik pénzt, ha úgy is van bőven, csak az ő hibájuk, ha nem vesznek belőle. A szegények minősítésére kegyetlen példa, hogy a társadalmi rétegeket úgy festik le, hogy legfelül van a VIP, alattuk a normálisok, tehát az átlagos többség és legalul a "kukaturkászok".

A munkanélküliek számára nyújtott munkanélküli segélyről az a véleményük, hogy az a nemdolgozást erősíti meg, mivel azt jutalmazza. Példaként felhozták, hogy Svájcban mindössze két hétig biztosítanak munkanélküli segélyt, ami bár nem igaz, vélhetően azért említették éppen Svájcot, mert az ottani politikai, társadalmi, gazdasági berendezkedésről az emberek jelentős részének nincs ismerete, azt viszont mindenki tudja, hogy gazdag ország, tehát nyilvánvalóan követendő példa. Választóik és tagjaik mindezt megkérdőjelezhetetlennek tartják, hiszen a nagy vezetőnek ez a véleménye, tehát az úgy is van. Büszkék arra, hogy a nagy vezető táborához tartoznak, ahhoz a szinthez, amely hozzájut, vagy hozzájuthat a pénzhez, amennyiben a nagy vezető úgy látja jónak.

Ezzel szemben a progresszív adózást a kiemelkedően jól kereső cégek büntetésének tartják, hiszen szerintük "pénzbírsággal" büntetik azt, aki megfelelően vezeti a vállalkozását. Tehát számukra a gazdasági elit még magasabbra emelése a cél, miközben a kevesebb anyagi jólétben fürdőzőkkel még a legkisebb együttérzés lehetőségét is igyekeznek elfojtani. A piaci verseny győzteseit egyben etikailag, értelmileg, érzelmileg is magasabb rendűeknek kiáltják ki. Aki pedig hajlamos ezt elhinni magáról, az arrogáns, kioktató, a fizetésekkel manipuláló főnökké válik, mert ő a Fidesz által sugallt elithez tartozik.

Külön részt képez náluk az alkalmazottak büntetése, jutalmazása egészen olyan szinten, mintha értelem, érzelemmentes idomított lények lennének és mindezt a folyamatot a Munka törvénykönyvének figyelmen kívül hagyásával, pusztán a tulajdonos felsőbb etikai érzéke révén lehetne csinálni. A melegek véleményük szerint aberrált szexuális viselkedéssel rendelkeznek, mert az érzelmi skálán alacsonyan helyezkednek el. Ellenben úgy gondolják, ha felhozzák ezeket az embereket, akkor képesek lesznek meggyógyulni.

Tónusskála:

http://mia.szcientologia.org/html/part02/chp04/pg0157.html
40,0 A lét derűs nyugalma
30,0 Posztulátumok
22,0 Játszmák
20,0 Akció
8,0 Feldobottság
6,0 Esztétika
4,0 Lelkesedés
3,5 Jókedv
3,0 Konzervativizmus
2,5 Unalom
2,0 Ellenségesség
1,5 Harag
1,1 Burkolt rosszindulat
1,0 Félelem
0,5 Szomorúság
0,0 A test halála

A "tanok" a Tónusskálán a 2.0 alatti emberekre (rokkantak, betegek, öregek, hajléktalanok, szegények) két megoldást javasol. Az egyik az, hogy fel kell hozni őket a Tónusskálán, a másik pedig az, hogy csendben és sajnálkozás nélkül meg kell szabadulni tőlük. A Tónusskála alacsonyabb régióiban tartózkodó emberek azonnali és hirtelen eltüntetése a társadalom rendszeréből azt eredményezné, hogy a kulturális tónus szinte azonnal megemelkedne, és megállítaná a társadalmi hanyatlást.

A Covid járvány kapóra jött a Fidesznek. Hamar kitettek a kórházakból több tízezer embert arra hivatkozással, hogy a kórházi ágyakat fel kell szabadítani a Covid fertőzöttek ellátása érdekében. Az már nem érdekelte őket, hogy a kórházból kitett betegekkel mi lesz, mert a Tónusskála 2.0 alatti emberekről volt szó. A Covid apropóján teljesen leamortizálták a kórházi ellátást, hiszen az alaptézis szerint, ami nem válik a személyes javukra, arra nincs szükség. Amire pedig költeni kell, az nem az ő javukat szolgálja.

A Fidesz nem része a szcientológiai egyháznak, csak a működési elveiket és rendszerüket vette át. Olyan köztörvényes bűnszervezetet építettek ki, amelynek a társadalom minden szegmenséből vannak támogatói és haszonélvezői. A szavazótáboruk mindehhez asszisztál, mert a működési rendszerhez a kommunikáció is hozzátartozik, melyet ötvöztek a 90-es években elterjedt manipuláns biztosítási kommunikációval. Az egyháztól és a biztosítási ügynököktől átvett kommunikáció ötvözése, valamint a díjmentesen fogható televízió csatornák megszerzése azt eredményezte, hogy komoly létszámú választó gondolkodásában voltak képesek agymosás szerű változást okozni. A célzatosan befolyásolt választópolgárok nem látnak át a szemük elé húzott fátylon, fenntartás nélkül fogadnak mindent a nagy vezetőtől és pártjától. Megelégednek azzal amit kapnak, gyűlölik akit a nagy vezető megbélyegez, örülnek a párt prominensei és végrehajtó emberei gazdagodásának és elhiszik, hogy az általuk megélt nélkülözés, a szétszakadt család, a Fideszes "elit" gazdagodása mind-mind a haza fejlődését, az életszínvonal jövőbeni javulását szolgálja és büszkék arra az áldozatra, amivel hozzájárulnak mindehhez.

Mindezt természetesen nem fogja felismerni a Fidesz szavazótábora, ezért a gondolkodásra képes többségi társadalom felelőssége, hogy 2022-ben leváltsa ezt a manipulatív eszközökkel élő köztörvényes bűnszervezetet és visszaállítsa az egyén szabadságát és a jogállamiságot. A többségi társadalom felelőssége az is, hogy kormányváltás után az új kormány ne felejtse el számonkérni a bűnöket, lefoglalni és visszavenni a lopott javakat és megajándékozni a bűnszervezet tagjait a törvényben megfogalmazott mennyiségű börtönbüntetéssel.

Tags: